Monday, November 3, 2008

Talk 弊 - 辅助装备


寻日买跑步鞋之余,都买咗D装备做辅助之用
首先要讲嘅係Nike嘅Terry Headband
近来D头发都留到几长下,尤其是係前面
当打波个阵往往会整到对眼好鬼唔舒服
而且重会阻住D视线,睇嘢睇唔清楚
所以就需要用到个Terry Headband嚟度绑住D头发
可以防止D头发整到对眼之余,重可以唔俾D汗流入对眼度

而第二样嘢都係同样嚟自Nike嘅Knee Sleeve
皆因本人只左脚之前因为打波而严重咁拗过柴
所以到咗今时今日,唔多唔少都会有D影响
为咗预防依家打波会唔小心伤到个旧患
免不了要用到个Knee Sleeve嚟度保护我只脚
寻晚试着咗,包扎后D质感都唔错下
用料上都算有心思,透气方面都做得几好

No comments: