Friday, October 24, 2008

Friday 星期五 - 阴天

星期五
细雨绵绵

基本上嚟讲呢个星期都冇乜特别事发生嘅
但係都俾D兼职搞到我要扑嚟扑去
见完呢个见又要见第二个,鬼死咁忙
不过都好彩,都算得上係搞掂咗喇D嘢
个心係度惗:
唉。。。。鬼叫你穷咩。。。。
唯有顶硬上喇~

计下计下
亚高佬只脚拗咗柴都有成两个星期咁耐
睇咗几次医生,重入咗几次厂添
睇嚟伤得都几严重下
喂,你快D帮我好返啊
我对新鞋等紧你同我1on1嘎,哈哈~


亚丽妹间公司终于搬咗
而且重搬到冇雷公咁远添
下次要饮茶就冇好似依家咁近喇
不过咁啱得咁翘
佢嘅新公司就搬咗去我个supplier间公司附近
下次得闲行开个区都重可以搵下佢嘅
有我咁嘅朋友算唔话得了卦,哈哈~

No comments: