Monday, October 6, 2008

The Godfather 教父系列 - 经典回顾预告经典电影《教父》系列嘅回顾预告
教父系列,我最最最喜爱嘅电影
皆因最近工作上比较忙,冇乜时间

所以暂时放D电影嘅片头相上来先
俾大家feel下乜係《教父》嘅精神
迟下我会详细咁同大家分享呢部经典嘅精髓
stay tune~

No comments: